Przejdź do komentarzy

Ochrona indywidualna

Jako pracownik możesz i powinieneś zrobić wiele, aby podczas obchodzenia się z niebezpiecznymi chemikaliami chronić siebie i osoby w twoim otoczeniu. Upewnij się, że postępujesz zgodnie z podstawowymi zasadami zachowania bezpieczeństwa.

Chemikalia obecne w miejscu pracy mogą zagrażać tobie i innym pracownikom w twoim otoczeniu. Nieprawidłowe obchodzenie się z oparami lub cieczami może doprowadzić do wycieku i spowodować np. zatrucie lub problemy z oddychaniem. Pewne substancje chemiczne mogą także powodować raka, działać szkodliwie na płód lub zdrowie reprodukcyjne.

Poniżej przedstawiamy listę kontrolną pomocną w zachowaniu bezpieczeństwa.

 • Domagaj się regularnego informowania i szkolenia w zakresie obchodzenia się z chemikaliami stwarzającymi zagrożenie.
 • Zapoznaj się z kartami charakterystyki, w tym z informacjami o zagrożeniach stwarzanych przez każdą stosowaną przez ciebie substancję chemiczną.
 • Poznaj zasady prawidłowego obchodzenia się z chemikaliami, aby uniknąć narażenia.
 • Nie pozostawiaj źródła otwartego ognia bez dozoru.
 • Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z chemikaliami.
 • Związuj długie włosy z tyłu i nie noś luźnej odzieży.
 • Noś odpowiednie obuwie i nie używaj dodatkowych akcesoriów.
 • Stale używaj gogli lub okularów ochronnych, a także innych odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
 • Przestrzegaj zasad higieny.
 • Dbaj o odpowiednie usuwanie odpadów.
 • Niezwłocznie powiadamiaj swojego przełożonego o wypadkach.

Działania i informacje potrzebne do bezpiecznego wykonywania pracy mogą się różnić w zależności od miejsca pracy. W razie jakichkolwiek wątpliwości pamiętaj o skontaktowaniu się ze swoim przełożonym. Dodatkowych informacji i porad praktycznych na temat bezpieczeństwa w miejscu pracy udziela Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.


Route: .live1