Preskoč na obsah

Sú futbalové ihriská s umelým trávnikom bezpečné?

Ihriská s umelým trávnikom sa už dlho používajú na rôzne druhy športu, ako je futbal, rugby, lakros a gaelské športy. Na týchto umelých hracích plochách sa často používa gumový granulát, ktorý slúži na ochranu pred poveternostnými vplyvmi a na lepšie tlmenie otrasov a zlepšenie trakcie. Je však gumový granulát bezpečný?

Väčšina druhov granulátu sa vyrába zo zvyškov gumových pneumatík, ktoré sa drvia na malé pelety. Vieme, že pneumatiky obsahujú nebezpečné chemikálie. Znamená to teda, že je nebezpečné hrať na ihriskách, na ktorých sa používa takýto granulát?  

Veľmi nízka úroveň obáv

ECHA sa touto záležitosťou začala zaoberať v roku 2017. Zo zistení vyplýva, že obavy o zdravie pri športovaní na umelých povrchoch sú veľmi nízke, pretože koncentrácie príslušných chemikálií (vrátane polycyklických aromatických uhľovodíkov, kovov a zmäkčovadiel) namerané v granuláte sú vo všeobecnosti veľmi nízke. ECHA však uviedla, že na halových ihriskách by sa používanie malo obmedziť, aby sa zabezpečilo, že gumový granulát obsahuje len nízke hladiny najnebezpečnejších látok.

Bezpečné správanie pri športe

Hoci sa v správe uvádza veľmi malé riziko, vždy existujú kroky na jeho minimalizáciu: 

  • po športe a pred jedlom si umyte ruky,
  • vyčistite si všetky rezné poranenia alebo škrabance,
  • pred odchodom domov sa prezujte zo športovej obuvi, prezlečte sa, 
  • a samozrejme granulát neprehĺtajte!

 

Od uverejnenia správy ECHA v roku 2017 sa uskutočnil následný výskum, ktorého cieľom bolo podrobnejšie preskúmať možnú potrebu ešte viac obmedziť hladiny niektorých chemikálií, predovšetkým polycyklických aromatických uhľovodíkov.

V júli 2018 navrhol holandský Národný ústav zdravia a životného prostredia (RIVM) znížiť limity koncentrácií pre osem polycyklických aromatických uhľovodíkov, ktoré sa nachádzajú v gumovom granuláte a drvine, ktoré sa používajú na športoviskách, iných športových zariadeniach a ihriskách.

V súčasnosti výbory agentúry tento návrh vyhodnocujú a svoje stanovisko predložia Európskej komisii na konci roka 2019.


Route: .live2