Preskoč na obsah

Chemikálie, ktoré spôsobujú alergie

Alergiami trpí viac ľudí než kedykoľvek predtým. Vyvolávajú ich niektoré syntetické chemické látky, ale aj prirodzene sa vyskytujúce alergény ako peľ, rastliny a potraviny.

Od čias industrializácie došlo k významnému nárastu výskytu alergických ochorení, ako je astma a kontaktná dermatitída. Existuje pre to niekoľko dôvodov. Jednou z pravdepodobných príčin je, že sme vystavení omnoho väčšiemu množstvu chemických látok ako v minulosti.

Spektrum alergických reakcií je široké: od relatívne malých, ako je svrbenie a začervenanie pokožky, až po závažné, ako sú život ohrozujúce anafylaktické reakcie, a to v závislosti od sily alergénu. Nie všetci ľudia však reagujú rovnako na konkrétny alergén, teda látku, ktorá spôsobuje alergiu. Preto je dôležité spoznať reakcie vášho vlastného tela a upraviť prostredie okolo seba, ako najlepšie dokážete.

Čo robí EÚ?

EÚ sa snaží určiť senzibilizátory na základe údajov, ktoré zhromaždil priemysel o látkach dostupných na trhu. Tieto údaje sa spolu s informáciami z niekoľkých ďalších zdrojov preverujú a keď sa zistí nová potenciálna látka vzbudzujúca obavu, môžu sa zaviesť vhodné opatrenia na riadenie rizík.

Ak je napríklad známe, že isté látky spôsobujú alergie, EÚ môže obmedziť ich používanie, aby ochránila spotrebiteľov a pracovníkov.

Príkladom je chróm, ktorý sa mnoho rokov používa v kožených výrobkoch, ako obuv, rukavice a kabelky. Ten koži dodáva väčšiu flexibilitu. Chróm však môže z kože unikať na pokožku človeka, a dokonca do nej preniknúť, čo u niektorých ľudí spôsobuje alergické reakcie.

Pre zobrazenie infografiky kliknite sem

Odhaduje sa, že od obmedzenia používania chrómu sa každý rok zabránilo 11 000 novým prípadom alergie.

Ďalším príkladom je nikel, ktorý ostáva stále hlavnou príčinou kožných alergií v Európe. Používanie niklu sa obmedzilo vo výrobkoch, ktoré sa dostávajú do dlhodobého kontaktu s pokožkou, ako sú náušnice, náhrdelníky, náramkové hodinky a zipsy na odevoch.

Dodávatelia, ktorí umiestňujú výrobky obsahujúce určité izokyanáty (MDI) na trh, musia zabezpečiť, aby obal obsahoval ochranné rukavice a upozornenie pre spotrebiteľov o možných alergických reakciách, pokiaľ sa už alergizovali na izokyanáty. Osoby, u ktorých sa môže vyskytovať astma alebo kožné problémy, sa majú takisto vyhnúť kontaktu s týmito výrobkami. Na obale by tiež malo byť uvedené odporúčanie použiť ochranu dýchacích ciest, ak nie je možné dostatočné vetranie.

Alergie sa obvykle prejavia na tej časti tela, ktorá prichádza do kontaktu s alergénom.

Na ďalej uvedených odkazoch si prečítajte ďalšie informácie o bežných alergénnych látkach.

  • Ak sa nikel uvoľní zo šperkov, môže pri styku s pokožkou spôsobiť bolestivé podráždenie.
  • Metyléndifenyl diizokyanát (MDI), používaný v sprejových farbách a tekutých strešných náteroch, je známy respiračný senzibilizátor, ktorý môže pri vdýchnutí vyvolať alergickú reakciu. (odkaz na informačnú kartu)
  • Chróm, používaný v kožených výrobkoch, môže spôsobiť kožné alergie.
  • Dimetyl-fumarát (DMF), protiplesňová chemická látka, sa bežne používa vo vreckách, ktoré sú súčasťou spotrebiteľských výrobkov ako obuv a pohovky. Látka sa môže preniesť na výrobok a na pokožku osoby a vyvolať alergické reakcie, ako je svrbenie, začervenanie a podráždenie.

Niekoľko respiračných senzibilizátorov bolo označených za látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy. Je to prvý krok smerom k nahradeniu látky menej nebezpečnou látkou. Keď sa látka zahrnie do autorizačného zoznamu podľa nariadenia REACH, v EÚ ich môžu používať len spoločnosti, ktoré podali žiadosť o autorizáciu a úspešne ju získali.

Čo môžete urobiť

Ak máte alergickú reakciu a domnievate sa, že môže byť spôsobená chemickou látkou, obráťte sa na vášho lekára a pokúste sa zistiť, čo vyvoláva reakciu. Ak máte, napríklad, podozrenie, že ste alergický na látku vo výrobku na pranie, môžete so sebou k lekárovi priniesť etiketu obsahujúcu zoznam zložiek.


Route: .live2