Preskoč na obsah

Chemikálie v kozmetických výrobkoch

V Európe používame v priemere aspoň sedem rôznych kozmetických výrobkov denne. Sú to rôzne výrobky od hygienických výrobkov ako mydlo, šampón, dezodorant a zubná pasta až po kozmetické výrobky ako parfumy a mejkap. Kozmetika obsahuje veľa chemikálií – pozrite si etikety so zložkami.

Európa má najkomplexnejšie zákony o kozmetike na svete. Nariadenie o kozmetických výrobkoch obsahuje zoznam látok, ktoré sa môžu používať, majú osobitné obmedzenia alebo sú zakázané.

Niektoré chemikálie v kozmetike môžu vyvolať alergické reakcie. Tieto zložky sú často vyrobené človekom, ale môžu byť aj prírodného pôvodu. „Prírodný“ ešte nemusí znamenať zvýšenú bezpečnosť.

Látky, ktoré môžu spôsobiť alergie, sú častokrát konzervačné látky a parfumy. Konzervačné látky slúžia na predĺženie trvanlivosti výrobku a zabíjajú baktérie, ktoré by sa v ňom inak množili.

Kto je zodpovedný za bezpečnosť kozmetiky?

Pred predajom kozmetického výrobku musí výrobca zabezpečiť, aby jeho výrobok prešiel vedeckým posúdením bezpečnosti. Musia európskym orgánom predložiť informácie na posúdenie prostredníctvom portálu na oznamovanie kozmetických výrobkov, v ktorých preukážu, že látka použitá vo výrobku nepredstavuje zdravotné riziko.

Orgány v každej krajine EÚ vykonávajú dohľad nad trhom a vykonávajú testy výrobkov. Môžu stiahnuť výrobky, ktoré obsahujú zakázané chemikálie. Tieto údaje sa oznamujú Európskej komisii, ktorá sprostredkúva informácie medzi všetkými krajinami EÚ.

Môžete sa prihlásiť na odber týždenného prehľadu výrobkov, ktoré boli stiahnuté v niektorej z krajín EÚ, pretože sa zistilo, že nie sú bezpečné.

Nanomateriály

V kozmetických výrobkoch je nanomateriál nerozpustný alebo biopersistentný a zámerne vyrobený materiál. V EÚ sa od spoločností vyžaduje, aby uviedli, či ich kozmetický výrobok obsahuje nanomateriály.

Nanomateriály používané ako farbivá, konzervačné látky a UV filtre musí predtým, ako sa môžu používať v kozmetických výrobkoch, schváliť Európska komisia. 

Nanomateriály musia byť v zozname zložiek označené slovom „nano“ v zátvorkách za názvom látky.

Bez testovania na zvieratách

Testovanie kozmetiky na zvieratách je v Európe zakázané od roku 2004. V Európe je tiež zakázané uvádzať na trh všetky kozmetické výrobky, ktoré obsahujú zložky testované na zvieratách.

Napriek tomu sa mnohé zložky, ktoré sa používajú v kozmetike, používajú aj v iných výrobkoch, napríklad v liekoch, detergentoch a potravinách. Niektoré z týchto látok preto môžu naďalej podliehať požiadavkám na testovanie na zvieratách podľa týchto zákonov. Stále existujú niektoré testy, ktoré zatiaľ nie je možné nahradiť spoľahlivými metódami, pri ktorých sa nepoužívajú zvieratá, ale EÚ a medzinárodné spoločenstvo pracujú na ďalšom vývoji.


Route: .live2