Preskoč na obsah

Čo si Európania myslia o chemikáliách?

Zo štúdie Eurobarometra, ktorej sa zúčastnilo takmer 28 000 osôb v 28 krajinách vyplýva, že 65 % ľudí je znepokojených z vystavenia nebezpečným chemikáliám, 26 % je veľmi znepokojených a 39 % je len málo znepokojených.

Úroveň obáv sa líši v závislosti od členských štátov respondentov, pričom obyvatelia v severnej Európe sa vo všeobecnosti cítia viac informovaní a menej znepokojení než obyvatelia v južnej Európe. V každom členskom štáte však aspoň polovica respondentov preukázala určitú mieru obáv.

Sú výstražné piktogramy užitočné?

Prieskum sa tiež zameral na informovanosť občanov o výstražných piktogramoch. Napriek tomu, že občania mohli mať obmedzenú príležitosť oboznámiť sa s novými piktogramami, niektorí ich už veľmi dobre poznajú.

  • 92 % už videlo piktogram horľavosti a takmer všetci (96 %) poznali jeho význam.
  • Na druhom konci stupnice iba 20 % rozpoznalo piktogram vážnej nebezpečnosti pre zdravie“.

 

Občania tiež konajú podľa informácií uvedených na etiketách:

  • 76 % číta bezpečnostné pokyny,
  • 57 % číta pokyny na etikete a
  • 19 % si vyhľadáva aj ďalšie informácie.

Vnímajú občania pozitívnejšie výrobky z EÚ?

Takmer polovica respondentov, 47 %, si myslí , že výrobky vyrobené v EÚ sú bezpečnejšie než výrobky vyrobené inde. Iba 5 % si myslí, že výrobky dovážané z krajín mimo EÚ obsahujú bezpečnejšie chemikálie.

Zaujímavé je, že až 30 % príliš nedôverovalo žiadnym z nich – domnievajú sa, že ani výrobky vyrobené v EÚ, ani mimo nej neobsahujú bezpečné chemikálie.

Občania vidia zlepšenie

Respondentov sa v prieskume pýtali aj na to, či si myslia, že bezpečnosť výrobkov obsahujúcich chemikálie sa v porovnaní so situáciou pred 10 až 15 rokmi zlepšila alebo zhoršila.

  • 44 % si myslí, že bezpečnosť chemikálií vo výrobkoch sa za posledných 10 až 15 rokov zlepšila,
  • 33 % má pocit, že je viac-menej rovnaká, zatiaľ čo
  • 16 % má pocit, že sa zhoršila.

Route: .live1