Preskoč na obsah

Poznajte svoju elektroniku a chemikálie v nej

Zariadenia vo vašej domácnosti, ako sú telefóny, počítače, tablety, televízory, herné konzoly a inteligentné kuchynské spotrebiče, sú vyrobené zo stoviek komponentov a tisícov chemikálií.

Niektoré chemikálie v elektronike sú toxické – látky, ako sú ťažké kovy, spomaľovače horenia, antistatické činidlá alebo zmäkčovadlá plastov. Hlavnou otázkou však je – ste im vystavení? Ak zariadenie používate spôsobom, akým sa používať má, bude úroveň vášho vystavenia veľmi nízka. Napríklad obvodová doska vášho mobilného telefónu sa normálne nedostáva do kontaktu s vašou pokožkou.

Existujú však aj niektoré nebezpečné chemikálie, ako sú určité ftaláty a niektoré spomaľovače horenia, ktoré sa môžu uvoľňovať z elektronických zariadení do vzduchu a prachu v domácnosti. Musíte sa tiež uistiť, že ich správne likvidujete –  inak sa môžu toxické látky uvoľňovať do prostredia.

Cieľom právnych predpisov EÚ o chemikáliách je obmedziť alebo vylúčiť používanie nebezpečných chemikálií v elektronike, pokiaľ existujú bezpečnejšie alternatívy. Spoločnosti sa tiež vyzývajú, aby nahrádzali nebezpečné chemikálie bezpečnejšími alternatívami. Spoločnosti môžu získať výnimky a povolenia na používanie určitých nebezpečných chemikálií v elektronike, zvyčajne počas obmedzeného obdobia.

Ťažké kovy

Ťažké kovy sú vo väčšine elektronických zariadení v súčasnosti nevyhnutné, hoci inovatívne spoločnosti stále hľadajú bezpečnejšie alternatívy. Tu je niekoľko typických príkladov:

 • Kadmium – používa sa v dobíjateľných batériách počítačov, kontaktoch a prepínačoch.
 • Ortuť – používa sa v displejoch s tekutými kryštálmi (LCD) mobilných telefónov a počítačových monitorov s plochou obrazovkou, ako aj v prepínačoch, batériách a žiarivkách.
 • Olovo – používa sa v katódových trubiciach (CRT), ktoré sa nachádzajú v počítačových a televíznych obrazovkách.
 • Šesťmocný chróm – používa sa pri výrobe rôznych kovových krytov.
 • Nikel – používa sa v obvodových doskách a spájkovaných častiach niektorých mobilných telefónov.
 • Olovo a kadmium – používajú sa v nabíjateľných batériách v herných konzolách a elektronických hračkách.

Spomaľovače horenia

Na zabránenie alebo spomalenie šírenia požiaru sa používajú spomaľovače horenia. Jedným z ich účinkov je poskytnúť viac času na opustenie miesta v prípade požiaru. Sú to preto pomerne odolné látky, ktoré sa ťažko biologicky rozkladajú. Dlho zostávajú v prírodnom prostredí. Spomaľovače horenia sa môžu z vašich elektronických výrobkov prenášať do prachu, ktorý máte doma. Nové elektronické zariadenia môžu uvoľňovať spomaľovače horenia vtedy, keď sa zahrejú.

Tipy na bezpečnejšie používanie

 • Hľadajte výrobky s oficiálnou environmentálnou značkou. Napríklad televízory, tlačiarne, prenosné počítače alebo počítače s environmentálnou značkou EÚ boli vyrobené s čo najmenším použitím nebezpečných chemikálií.
 • Hľadajte výrobky s označením CE. Znamená to, že výrobca zaručuje, že výrobok spĺňa bezpečnostné požiadavky stanovené EÚ.
 • Používajte výrobky na účel a spôsobom, ktoré sú uvedené v pokynoch výrobcu.
 • Využite svoje právo opýtať sa v obchode, či vaše elektronické zariadenie obsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy nad určitú hranicu. Podľa zákona vás musí maloobchodný predajca alebo výrobca informovať, že výrobok obsahuje niektorú z týchto látok a ako ho bezpečne používať.
 • Pravidelne vetrajte a snažte sa zabrániť hromadeniu prachu v domácnosti.
 • Nedovoľte malým deťom žuvať alebo otvárať elektroniku.

Elektroniku recyklujte obozretne

Toxické materiály vo vašich elektronických zariadeniach môžu poškodiť životné prostredie, ak ich nelikvidujete obozretne.

Odovzdajte svoje staré elektrické spotrebiče a elektronický odpad v miestnej zberni odpadu alebo zariadení na recykláciu, aby ste predišli úniku škodlivých látok do životného prostredia.

Ďalšie informácie


Route: .live1