Hyppää sisältöön

Kemikaalit maataloudessa

Perinteisessä maanviljelyssä käytetään torjunta-aineita kasvien suojelemiseen ja lannoitteita niiden kasvun ja viljavuuden tehostamiseen. Luonnonmukaisessa viljelyssä niiden käyttö on voimakkaasti rajoitettua. Kummassakin viljelytyypissä EU pyrkii takaamaan kuluttajille turvallisempia tuotteita.

Torjunta-aineet, joita kutsutaan myös maataloudessa käytettäviksi kemikaaleiksi, ovat aineita, joita käytetään kasvien suojelemiseen tuholaisilta. Näitä ovat rikkakasvien torjunta-aineet rikkakasvien tuhoamiseen, sienten torjunta-aineet tautien torjumiseen ja hyönteismyrkyt hyönteisten tappamiseen. Nämä kemikaalit eivät valitettavasti vain torju haittoja, vaan ne voivat myös olla haitallisia terveydellemme ja ympäristölle.

Torjunta-aineet ja kasvinsuojeluaineet sisältävät vähintään yhtä tehoainetta ja niitä käytetään

  • kasvien suojelemiseen tuholaisilta ja taudeilta
  • vaikuttamaan siihen, miten paljon kasvit kasvavat
  • säilyttämään kasvituotteita
  • tuhoamaan haitallisia kasveja tai estämään niiden kasvua.

Mitä EU tekee?

EU säätelee torjunta-aineiden käyttöä minimoidakseen terveyteemme ja ympäristöön kohdistuvia riskejä.

Kaikissa torjunta-aineissa on tehoaineita, jotka tehoavat tuholaisiin tai ei-toivottuihin kasveihin. Kaikilla kasvinsuojeluaineeseen EU:ssa käytettävillä tehoaineilla täytyy olla Euroopan komission hyväksyntä, millä varmistetaan, että ne ovat turvallisia, ennen kuin ne päästetään markkinoille tuotteessa. Aineiden on oltava turvallisia ihmisten ja eläinten terveydelle sekä ympäristölle.

Euroopan elintarvikevirasto (EFSA) tekee torjunta-aineista riskinarvioinnin ja antaa Euroopan komissiolle ja jäsenvaltioille tieteellistä tukea päätöksentekoprosessissa.Hyväksynnät annetaan näiden laajojen arviointien perusteella. EFSA on asiasta vastuussa oleva EU-virasto. Alla on linkki sen verkkosivuille tarkempien tietojen saamiseksi.

ECHA ohjaa kemikaalien luokitusta ja merkintöjä koskevan lainsäädännön noudattamista. Kemikaalien arviointi ja merkitseminen määräytyvät niiden mahdollisesti vaarallisten ominaisuuksien mukaan.

Nykyaikaisessa maataloudessa käytetään monia eri aineita. Olet ehkä kuullut glyfosaatista, joka on yksi käytetyimmistä rikkakasvien torjunta-aineista. Lue jäljempänä lisää tuoreimpia tietoja tämän aineen arvioinnista.

Entä luonnonmukainen maanviljely?

Luonnonmukaisten tuotteiden tuottaminen on yksi tapa rajoittaa torjunta-aineiden pääsyä ympäristöön ja ihmisten altistumista. Luonnonmukaisessa maanviljelyssä rajoitetaan voimakkaasti kemiallisten torjunta-aineiden sekä synteettisten lannoitteiden, antibioottien ja muiden aineiden käyttöä. Luomutilojen on noudatettava joitakin tiukkoja sääntöjä, jos he haluavat kutsua tuotteitaan luomutuotteiksi.

Luomutuotteiden jalostusta koskevat mm. seuraavat tärkeät periaatteet:

  • hyvin tiukat rajoitukset maataloudessa käytettäville kemikaaleille, torjunta-aineille, lannoitteille, antibiooteille ja elintarvikelisäaineille
  • muuntogeenisiä organismeja (GMO) ei saa käyttää
  • paikalla olevien resurssien käyttö
  • sellaisten kasvien ja eläinlajien käyttö, jotka ovat vastustuskykyisiä taudeille ja sopeutuvat paikallisiin olosuhteisiin.

Jos olet kiinnostunut EU:n toimista luomuviljelyn puolesta, lue lisää alla olevasta linkistä.

Lue lisää


Route: .live1