Preskoči na sadržaj

Kemikalije u poljoprivredi

Konvencionalni uzgoj podrazumijeva uporabu pesticida za zaštitu bilja i gnojiva za poboljšanje rasta i plodnosti. U organskom uzgoju njihova je uporaba vrlo ograničena. U objema vrstama uzgoja EU ulaže napore kako bi proizvodi bili sigurniji za potrošače.

Pesticidi, poznati i kao poljoprivredne kemikalije, jesu tvari koje se upotrebljavaju za zaštitu bilja od nametnika. Uključuju herbicide koji uništavaju korove, fungicide koji uništavaju bolesti te insekticide koji uništavaju kukce. Nažalost, te kemikalije ne uništavaju samo neželjene pojave, već mogu biti štetne za naše zdravlje i za okoliš.

Pesticidi ili sredstva za zaštitu bilja sadržavaju najmanje jednu aktivnu tvar i upotrebljavaju se za sljedeće:

  • zaštitu bilja od nametnika i bolesti,
  • utjecaj na rast bilja,
  • očuvanje biljnih proizvoda,
  • uništavanje ili sprečavanje rasta korova.

Što čini Europska unija?

Europska unija kontrolira uporabu pesticida kako bi se na najmanju moguću mjeru sveli rizici za naše zdravlje i za okoliš.

Svi pesticidi imaju aktivne tvari koje djeluju protiv nametnika ili korova. Sve aktivne tvari koje se upotrebljavaju u EU-u za sredstva za zaštitu bilja mora odobriti Europska komisija kako bi se zajamčila njihova sigurnost prije nego što dođu na tržište u proizvodu. Tvari moraju biti sigurne za zdravlje ljudi i životinja te za okoliš.

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) provodi procjene rizika pesticida i pruža Europskoj komisiji i državama članicama znanstvenu potporu pri donošenju odluka. Odobrenja se zatim daju na temelju tih intenzivnih ocjena. EFSA je nadležna agencija EU-a i nudi detaljne informacije na svojoj mrežnoj stranici, a poveznicu na nju možete naći u nastavku.

ECHA upravlja zakonodavstvom o razvrstavanju i označivanju kemikalija. Način na koji je kemikalija procijenjena i označena temelji se na opasnim svojstvima koja može imati.

U suvremenoj poljoprivredi upotrebljavaju se mnoge različite tvari. Možda ste čuli za glifosat, najčešće upotrebljavani herbicid za uništavanje korova. U nastavku pročitajte najnovije vijesti o procjeni te tvari.

Kakva je situacija s organskim uzgojem?

Jedan od načina ograničavanja ispuštanja pesticida u okoliš i izloženosti ljudi jest uzgoj organskih proizvoda. U organskom uzgoju uporaba pesticida i sintetičkih gnojiva, antibiotika i ostalih tvari vrlo je ograničena. Gospodarstva na kojima se obavlja organski uzgoj moraju poštovati određena stroga pravila ako svoje proizvode žele nazivati organskima.

Neka važna načela obrade organskih proizvoda jesu:

  • vrlo stroga ograničenja uporabe poljoprivrednih kemikalija, pesticida, gnojiva, antibiotika i prehrambenih aditiva,
  • neuporaba genetski modificiranih organizama (GMO-ova),
  • uporaba resursa sa samog gospodarstva,
  • odabir vrsta bilja i životinja koje su otporne na bolesti i prilagođene lokalnim uvjetima.

Ako želite saznati više o tome što EU čini u području organskog uzgoja, možete kliknuti na pozivnicu u nastavku i pročitati više.

Saznajte više


Route: .live1