Naar content

Gevolgen voor in het water levende organismen

We beperken de emissies, maar veel chemische stoffen die tegenwoordig worden gebruikt, komen nog altijd terecht in onze omgeving en in meren, rivieren en oceanen. De meeste chemische stoffen veroorzaken geen schade, maar het zal geen verrassing zijn dat chemische stoffen die schadelijk zijn voor de mens ook schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de dieren die in aquatische ecosystemen leven.

Hier in Europa vinden we schoon water, frisse lucht en niet-vervuilde natuur vanzelfsprekend. De realiteit is evenwel dat gevaarlijke chemische stoffen in onze natuurlijke omgeving kunnen vrijkomen als er niet op de juiste manier mee wordt omgegaan. Deze giftige stoffen kunnen vissen en andere dieren schaden en langdurige ecologische effecten hebben.

Wat doet de EU?

Naast de vereiste dat stoffen moeten worden ingedeeld als gevaarlijk en moeten worden geëtiketteerd, zodat consumenten en werknemers ze veilig kunnen gebruiken, neemt de EU strengere maatregelen wanneer de risico's onaanvaardbaar hoog zijn.

Een voorbeeld is epoxypropylneodecanoaat (EPDA), dat wordt gebruikt in verven, vernissen, kleefstoffen en bouwmaterialen. Het wordt vooral door werknemers gebruikt, maar het zit ook in coatingproducten voor consumentengebruik zoals houtvernissen en verven.

Het is nu gebleken dat het giftig is voor in het water levende organismen, vermoedelijk bij kinderen genetische schade veroorzaakt en ook allergische huidreacties kan veroorzaken

Dit heeft ertoe geleid dat EPDA ingedeeld is als een mutagene stof, wat inhoudt dat het onze genen kan beschadigen. Als een stof zo gevaarlijk is, moeten bedrijven die ze produceren, invoeren of gebruiken zich aan strenge regels houden om het milieu en de werknemers te beschermen. Er zijn bijvoorbeeld strenge regels voor de verpakking van EPDA, waarop de gevaren van de stof duidelijk aangegeven moeten worden. Met meer informatie kunnen werkgevers en werknemers bij het gebruik van deze stof zichzelf beter beschermen en schade aan het milieu, waaronder in het water levende organismen, tot een minimum beperken.

Bescherming van oppervlaktewaterdieren

Een ander concreet voorbeeld zijn nonylfenolethoxylaten (NFE's). Dit zijn stoffen die in sommige textielsoorten worden gebruikt en die een risico voor het milieu vormen, met name voor waterdieren die in oppervlaktewater leven. Ze komen in het milieu terecht tijdens het wassen van textiel. NFE's worden gebruikt in kleding, maar ook in verschillende soorten accessoires, interieurtextiel, vezels, garens, stoffen en gebreide panelen.

Vanwege de schade aan het milieu gelden voor de stofgroep beperkingen krachtens REACH en mag deze na 3 februari 2021 boven een bepaalde drempelwaarde niet meer in de handel worden gebracht in textiel dat naar verwachting in water wordt gewassen.

Milieuvriendelijke alternatieven

Het beschermen van het milieu tegen vervuiling is een van de belangrijkste redenen voor de invoering van de REACH-verordening. Voor ECHA en REACH heeft het de hoogste prioriteit om de industrie te stimuleren stoffen op een gecontroleerde manier te gebruiken en gevaarlijke stoffen te vervangen door minder schadelijke alternatieven.

Koolwaterstofoplosmiddelen zijn stoffen die in alledaagse producten zoals verven en autobanden worden gebruikt. Helaas kunnen ze ook het milieu en de menselijke gezondheid schaden. In het kader van de vrijstelling die REACH biedt voor onderzoek en ontwikkeling doet een bedrijf onderzoek naar milieuvriendelijke alternatieven voor traditionele koolwaterstofoplosmiddelen.

Dit onderzoek heeft geleid tot nieuwe stoffen die in het water minder persistent zijn en waarschijnlijk ook biologisch afbreekbaar zijn. Deze nieuwe, milieuvriendelijkere alternatieven worden in de handel gebracht voor bedrijven die hun impact op de natuur willen verminderen.

In Europa hebben we ook een Kaderrichtlijn Water waarin alle milieuwetgeving samenkomt en die ervoor zorgt dat we concrete doelstellingen hebben voor schoon water. Als u geïnteresseerd bent, kunt u meer over de wetgeving lezen via de onderstaande link.


Route: .live2