content

Chemicals in our life

Råd och tips

Hälsa & Miljö

  • 
Kemikalier och klimatförändringar
   Miljö

   Kemikalier och klimatförändringar

   Globalt sett använder vi mer energi än någonsin, och detta har allvarliga effekter på jordens klimat. Men medan utsläppen av vissa kemikalier i miljön kan påskynda klimatförändringar, så är kemikalier även en del av lösningen.

  • 

Kemikalier i jordbruket
   Miljö

   Kemikalier i jordbruket

   Konventionellt jordbruk använder sig av pesticider för att skydda växter och gödningsmedel för att öka deras tillväxt och fertilitet. Inom ekologiskt jordbruk är användningen av dem kraftigt begränsad. Inom båda dessa jordbrukstyper arbetar EU för säkrare produkter för konsumenter.

  • 
Effekter på vattenlevande organismer
   Miljö

   Effekter på vattenlevande organismer

   Vi begränsar utsläppen, men många kemikalier som används idag hamnar ändå i vår miljö och i sjöar, floder och hav. De flesta kemikalier orsakar ingen skada, men det är föga överraskande att kemikalier som är skadliga för människan även kan vara skadliga för miljön och för de djur som lever i vattenekosystem.

  • 
Nanomaterial och hälsa
   general

   Nanomaterial och hälsa

   Är ämnen i nanoformer farligare än de är i sin normala storlek? Ja, men bara i vissa fall. Precis som alla andra kemiska ämnen måste nanomaterial utvärderas separat.

Loading...
Chemicals In Our Life

Kemikalier i vardagen

 • 
Kemikalier i plastprodukter

  Kemikalier i plastprodukter

  Produkter

  Plast gör våra liv lättare på många sätt, men vissa plastprodukter innehåller kemikalier som kan skada vår hälsa, till exempel bisfenol A och en del ftalater.

 • 
Kläder och textilier

  Kläder och textilier

  Produkter

  Vi kommer i kontakt med textilier på många olika sätt i vår vardag – kläderna vi använder, sängkläderna vi sover i, handdukarna vi torkar oss med och möblerna vi sitter på. Kemikalier tillsätts till alla dessa produkter för att förbättra dem på olika sätt, men hos vissa personer kan kemikalierna orsaka besvärliga hälsoeffekter, däribland allergier.

 • 
Effekter på vattenlevande organismer

  Effekter på vattenlevande organismer

  Miljö

  Vi begränsar utsläppen, men många kemikalier som används idag hamnar ändå i vår miljö och i sjöar, floder och hav. De flesta kemikalier orsakar ingen skada, men det är föga överraskande att kemikalier som är skadliga för människan även kan vara skadliga för miljön och för de djur som lever i vattenekosystem.

 • 
Kemikalier och klimatförändringar

  Kemikalier och klimatförändringar

  Miljö

  Globalt sett använder vi mer energi än någonsin, och detta har allvarliga effekter på jordens klimat. Men medan utsläppen av vissa kemikalier i miljön kan påskynda klimatförändringar, så är kemikalier även en del av lösningen.

 • Glyfosat

  Glyfosat

  Populärt

  Glyfosat är ett av de vanligaste aktiva ämnena i bekämpningsmedel för att förhindra oönskad tillväxt av växter kring planterad gröda eller för att döda växter eller delar av växter. Dessa ämnen kallas ofta ”herbicider” eller ”ogräsmedel”.

 • 
Säkerhetsåtgärder och exponering

  Säkerhetsåtgärder och exponering

  general

  Säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier hjälper dig att hantera kemikalier på ett säkert sätt och att skydda dig. Leverantörer av farliga kemikalier som används på arbetsplatsen måste lämna denna säkerhetsinformation och du kan få den av din arbetsgivare.

 • Kemikalier som orsakar allergier

  Kemikalier som orsakar allergier

  Hälsa

  Fler människor än någonsin lider av allergier. Vissa människotillverkade kemikalier orsakar dem, men också naturligt förekommande allergener som pollen, växter och livsmedel.

 • 

Ha koll på elektroniken och dess kemikalier

  Ha koll på elektroniken och dess kemikalier

  Produkter

  Elektroniska apparater i ditt hem, som telefoner, datorer, surfplattor, tv-apparater, spelkonsoler och smarta köksmaskiner, är tillverkade av hundratals komponenter och tusentals kemikalier.

RULLA NED RULLA UPP